Ett växande utbud på försäkrings- och kapitalmarknaderna och ständiga förändringar i skatteregleringen, gör det nödvändigt att bevaka sina försäkringar och förändra sina investeringar, i alla fall om man vill optimera sitt försäkringsskydd och sin avkastning.

Kapitalförädlings AB Sädesaxet har tillstånd av Finansinspektionen (www.fi.se) att bedriva försäkringsförmedling och är licensierad och registrerad via Insuresec (www.insuresec.se). Bolaget är antagna medlemmar i Svenska Försäkringsförmedlares Förening (www.sfm.se) och i en av Sveriges största förmedlarorganisationer, Tydliga AB (www.tydliga.se).

Vi är anknutet ombud till värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (www.svenskvpservice.se) därigenom är vi licensierade och registrerade via Swedsec (www.swedsec.se).

Axet kapitalförädling
Centralplan 2
615 30 Valdemarsvik

Telefon: 0123-100 04
Telefon: 010-585 10 10

E-post
info@axetkapital.se