Det är sällan brist på utbud som gör det svårt att hitta lämpliga försäkrings och eller investerings-alternativ. Svårigheten ligger snarare i att hitta rätt bland de otaliga alternativ som erbjuds.

Vi använder vår gedigna erfarenhet och kunskap till att i varje specifik situation hitta lösningar för dig.

När du träffar oss går vi utifrån din livssituation igenom:

  • Dina behov, målsättningar och avkastningskrav
  • Vilka risker som är förknippade med investeringarna
  • Vilka kostnader och skatteeffekter som är förknippade med dina försäkringar och eller investeringar
  • Vilka alternativa möjligheter som finns

Därefter upprättas ett förslag av oss, med både möjligheter och risker väl genomlysta.

Axet kapitalförädling
Centralplan 2
615 30 Valdemarsvik

Telefon: 0123-100 04
Telefon: 010-585 10 10

E-post
info@axetkapital.se