Det är sällan brist på utbud som gör det svårt att hitta lämpliga försäkrings och eller investerings-alternativ. Svårigheten ligger snarare i att hitta rätt bland de otaliga alternativ som erbjuds.

Vi använder vår gedigna erfarenhet och kunskap till att i varje specifik situation hitta lösningar för dig.

När du träffar oss går vi utifrån din livssituation igenom:

  • Dina behov, målsättningar och avkastningskrav
  • Vilka risker som är förknippade med investeringarna
  • Vilka kostnader och skatteeffekter som är förknippade med dina försäkringar och eller investeringar
  • Vilka alternativa möjligheter som finns

Därefter upprättas ett förslag av oss, med både möjligheter och risker väl genomlysta.

Klicka här för att komma till Tydligas Kundwebb Tydligas Kundwebb

Axet kapitalförädling
Centralplan 2
615 30 Valdemarsvik

Telefon: 0123-100 04
Telefon: 010-585 10 10

E-post
info@axetkapital.se